Thông báo học kỳ mới

Khóa học mới sẽ bắt đầu vào thứ Ba, ngày 13 tháng 4. Tôi vẫn lo lắng về sự lây lan của coronavirus, vì vậy tôi sẽ không thay đổi giờ học, tôi sẽ giữ nguyên ...

Khóa học mới sẽ bắt đầu vào thứ Ba, ngày 13 tháng 4. Tôi vẫn lo lắng về sự lây lan của coronavirus, vì vậy tôi sẽ không thay đổi giờ học, tôi sẽ giữ nguyên ...

  • Thông báo học kỳ mới
  • Bắt đầu một khóa học trực tuyến
  • Chuyển sang khóa học trực tuyến
  • Thông báo học kỳ mới
  • Chuyển sang khóa học trực tuyến

Bắt đầu một khóa học trực tuyến

SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN THỊ THỰC SINH VIÊN TẠI NHẬT BẢN PHẢI VƯỢT QUA ÍT NHẤT 150 GIỜ HỌC TIẾNG NHẬT HOẶC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT Ở TRÌNH ĐỘ JLPT N5 ĐỂ NỘP ĐƠN.

Chuyển sang khóa học trực tuyến

Hiện nay, số người nhiễm coronavirus mới ở Tokyo đang gia tăng nhanh chóng. Trong trường tiếng Nhật tự học, từ quan điểm phòng chống nhiễm trùng, quyết định tạm thời chuyển từ lớp học sang lớp học trực tuyến ...

Thông tin mới