map

■ 35 phút từ JR "Shinjuku Station"
Trước "Ga Cẩm Giang" của tuyến Túc Xá mới

 

Địa điểm 2-1-22, Edeonawa, Tokyo 132-0011
TEL 03-3679-3813
FAX 03-3679-3646
E-Mail jishu08@guitar.ocn.ne.jp

Thông tin mới