• Điểm đến chính


Trường sau đại học

Đại học Kishimi, Đại học Quốc gia Yokohama, Đại học Chiba, Đại học Wakeda, Đại học Hàng hải Tokyo, Đại học Kinh tế Tokyo, Đại học Kui-woo Tokyo, Đại học Toray, Đại học Yusheng, Đại học Điện Tokyo, Đại học Á Châu

Đại học

Đại học Waseda, Đại học Meiji, Đại học Tú Minh, Đại học Kyunghyuan, Đại học Văn hóa Đại Đông, Đại học Kinh tế Gia đình Tokyo, Đại học Gunma, Đại học Tokyo, Đại học Nữ sinh Takahashi, Đại học Ibaraki, Đại học Limited, Đại học Hiroshi, Đại học Yibai, Đại học Trung ương, Đại học Limited, Đại học Hòa Quang, Đại học Thương mại Chiba, Đại học Trung ương, Đại học Minh Hải, Đại học Phụ nữ Nhật Bản, Đại học Kính Yêu, Đại học Nhật Bản, Đại học Kanagawa, Đại học Quốc gia, Đại học Quốc tế Tokyo, Đại học Nông nghiệp Tokyo, Đại học Thông tin Tokyo, Đại học Toyo, Đại học Quốc gia

Trường dạy nghề

VIỆN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NHẬT BẢN, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH DOANH QUỐC TẾ TOKYO, TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA VÀ TRANG PHỤC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ô TÔ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN YÊN ĐÀI, TRƯỜNG NGOẠI NGỮ VÀ KINH DOANH YÊN ĐÀI, TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÔNG TIN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ YÊN ĐÀI, TRƯỜNG NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC TOKYO, TRƯỜNG NGOẠI NGỮ NHẬT BẢN, TRƯỜNG DẠY NGHỀ URAWA, TRƯỜNG NGHỆ THUẬT KỸ THUẬT SỐ TOKYO, TRƯỜNG KINH DOANH NAKANO, TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG, HỌC VIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN TOKYO, TRƯỜNG NGOẠI NGỮ TOKYO, HỌC VIỆN BÁNH KẸO NẤU ĂN TOKYO, TRƯỜNG PHÚC LỢI Y TẾ CNTT TOKYO IDESHIMA, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT AZUMA, TRƯỜNG NGOẠI NGỮ GREG

Thông tin mới